151. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс;
2) які пишуться разом.

(Пів) ночі, (пів) ескадрона, (пів) Миргорода, (пів) Острога, (пів) пляшки,
(пів) оберт, (пів) лимона, (пів) Венери, (пів) овал, (пів) вікна, (пів) Алушти, (пів)
автомат.
Ключ. З перших букв, що йдуть за частиною пів-, прочитаєте народне прислів’я.

Ответ №1
1) пів-Миргорода, пів-Острога, пів-Венери, пів-Алушти
2) півночі, півескадрона, півпляшки, півоберта, півлимона, півовал, піввікна, півавтомат
Оцените статью
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Добавить комментарий