Теріс мінез қандай болады? Пж срочно!!!

Ответ №1
Девиантты мінез-құлық (сондай-ақ әлеуметтік ауытқу, девианттық мінез-құлық) (латын ауытқуы — ауытқу) — жалпыға бірдей қабылданған, кең таралған және жақсы қалыптасқан әлеуметтік нормалардан ауытқып, адамның тұрақты мінез-құлқы. Теріс девиантты мінез-құлық қоғамның белгілі бір формальды және бейресми санкцияларды қолдануына (бұзушыны оқшаулау, емдеу, түзету немесе жазалау) әкеледі [1]. Девианс әлеуметтік феномен және оған қоғамның реакциясы социологиямен, психологиядан жеке ауытқулармен зерттеледі.
Оцените статью
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Добавить комментарий