Каз тіл. 6-тап 106 бет 5 кл

Ответ №1

Оган Бен Хейнмен сойлесип жазасын. Сурак коясын ол киси соган жауап берет. 5 тапсырмадагы карамен жазылган создермен бирге болу керек. 10-12 сойлемнен кем емес.

Оцените статью
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Добавить комментарий