Яке з тверджень стосується проявів економічної кризи рядянської моделі суспільно-політичного розвитку

під час «застою»?
А) скорочення кількості планових показників
Б) повільна приватизація держ власності
В) низька енергоємність і матеріаломісткість продукції
Г) невисока якість і дефіцит більшості товарів

Ответ №1
Гггггггггггггггггггггг
Оцените статью
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Добавить комментарий