До суміші фенолу з бензеном масою 50 г долили бромну воду в надлишку.
Утворився білий осад масою 99,3

г. Обчисліть масові частки речовин у вихідній
суміші.

Ответ №1

Дано:

m (C₆H₆ + C₆H₅OH) = 50 г ;

m (C₆H₂Br₃OH) = 99,3 г.

Найти:

ω (C₆H₆ в смеси) — ?

ω (C₆H₅OH в смеси) — ?

Решение:

↓ [РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ ВО ВЛОЖЕНИИ] ↓

Оцените статью
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Добавить комментарий