Радіолокатора веде розвідку на глибині 30 км, випромінюючи високочастотні імпульси тривалістю 200 нс

на хвилі довжиною 20 см. Скільки коливань міститься в кожному імпульсі? Визначте також частоту випромінювання імпульсів.

Ответ №1

Дано:

H = 30 км = 30 000 м

Δt = 200 нс = 200·10⁻⁹ c

λ = 20 см = 0,20 м

____________

N — ?

ν — ?

Скорость радиоволны в воде:

V = c / n = 3·10⁸ / 1,33 ≈ 2,26·10⁸ м/с

Частота:

υ = V/λ = 2,26·10⁸ / 0,20 = 1,13·10⁹ Гц

Период:

T = 1/υ = 1 / 1,13·10⁹ ≈ 0,89·10⁻⁹ с

Число волн в импульсе:

N = Δt / T =  200·10⁻⁹ / 0,89·10⁻⁹ ≈ 226

Оцените статью
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Добавить комментарий