Помогите решить. Електрон влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістью 10 000 км/c і рухається по колу

радіусом 2 см. Якою є магнітна індукція поля?

Ответ №1
Дано:
V = 10^7 м/с;
R = 0,02 м;
q = 1,6*10^-19 Кл;
m = 9,1*10^-31 кг;
B — ?
решение :
F = ma = ma(ц); а(ц) = V²/R.
электрон движется под действием силы Лоренца : F(л) = qVB.
запишем :
qVB = mV²/R;
qB = mV/R;
RqB = mV;
B = mV/Rq;
B=9,1*10^-31*10^7/0,02*1,6*10^-19 = 9,1*10^-24/0,032*10^-19 = 285,4*10^-5 = 28,44*10^-6 Тл = 28,44 мкТл.
Оцените статью
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Добавить комментарий