Українська мова - 10 - 11 классы
Пожалуйста помогите
00
Ответ №1 Ответ: Споруджений будівельниками будинок не був достатньо гарним. Місток, споруджений селянами, був дуже міцним. Закон, спрямований на поліпшення
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Помогите(●─●)……………​
02
Ответ №1 Ответ: Тип мовлення — розповідь, стиль — публіцистичний. План 1. Історія словесного вітання. 2. Обмеження сфер використанея певних вітань.
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ​
00
Ответ №1 Ответ: 7 — а 8 — а Объяснение: Ответ №2 Відповідь: 7-а 8-б Пояснення:
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ​
00
Ответ №1 Ответ: у цьому завданні буде відповідь А. Объяснение:
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ​
00
Ответ №1 Ответ: 3-а 4-в Объяснение:
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Помогите пожалуйста
00
Ответ №1 Відповіді :6. В7. А8. В
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Помогите написать сочинение на тему мае понимание совести
00
Ответ №1 О совести говорят всегда, иногда даже не понимания, что подразумевают под этим понятием. Совесть – понятие морального сознания, внутренняя убежденность
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Помогите пожалуйста)
00
Ответ №1 Это Украинский первое мягкий приголосный е в слове
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
СРОЧНО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!((
00
Ответ №1 1 простий2 простий дієслівний 3 складений дієслівний4 складений іменний
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Помогите пожалуйста !!!!
00
Ответ №1 Відповідь на третє запитання буква Г
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Помогите пожалуйста срочно!!!
Дам 19 баллов
Фонетична транскрипція речення:
Океан слів-це безмежжя,
00
незліченність, найтісніший зв’язок із життям суспільства, найчутливіший нерв, найшвидша змінюваність, схильність до необмеженого поповнення.
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Спільнокореневі слова до слова виживають
00
Ответ №1 Жити, життя, життєрадісний, виживаючий
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Що називають диалогом?
00
Ответ №1 Диалог-это разговор двух или более лиц. Ответ №2 Розмова мІждвома або більше людьми
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Найти 6 словочосетаний
КРЫМСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

У каждого, кто попадает в Крымский заповедника, вызывает
00
захода величие и красота здешних лесов. Создается впечатление, что здесь не хлопали нога человека. Пространные кроны старых деревьев настолько плотно смыкаются
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Помогите пожалуйста:надо составить твір для ЗНО :»Смисл буття в тому, щоб жити в мудрій злагоді з природою
00
Ответ №1 Смисл буття в тому, щоб жити в мудрій злагоді з природою. На мою думку, основний смисл буття людства в тому, щоб жити в мудрій злагоді з природою
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Твір на тему пожежна безпека
00
Ответ №1 Пожежа — неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке призводить до матеріальної шкоди.Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Твір роман без кінця, і по ньому запитання 1як в и розумієте назву твору,,,2 у якому стані перебуває антон,,,3
00
чому антон не поїхав до села де жила дівчина))) допоможіть и Ответ №1 Назву твору я розумію як драма яка не має кінця.Як безкінечне кохання.
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Складіть речення зі словами ґаздиня, світлина, чатитися. До якої групи лексики належить кожне з них?
00
Ответ №1 1. Коли ми зайшли,на порозі стояла гостинна ґаздиня.2.На світлинах всі молоді,на них мертві сміються.3.Я чатаюся з Олексієм,бо він зараз за кордоном.
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Поставте наголоси у словосполученнях: За двома зайцями, два зайці, лютували шаблі, чотири шаблі, два
00
дзеркала, стінка з дзеркалами Ответ №1 Зá двомá зáйцями, двá зáйцi, лютувáли шáблі, чоти́ри шáблi, два́ дзе́ркала, стíнка з дзерка́лами.
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Я долю всього світу пригубив,
всі мови світу хочу розуміти,
та, може, світ тому я полюбив,
що Україна
00
є на цьому світі. Зробити повний синтаксичний розбір, надписати над кожним словом частину мови, побудувати структурну схему, дати загальну характеристику
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Виправте неправильні словосполучення:охорона оточуючого середовища; бакалавр по електромеханіці;
01
великий по обсягу; об’єм завдань; по закінченні навчання; по замовленню; ввести в склад ректорату; звільнений по наказу директора; у відповідності з наказом;
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Поставте розділові розділові знаки:
Так було є і буде
00
Ответ №1 Так було, є і буде .
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Які дієслова належать до 1 діє відміни , а які до 2 ?
00
Ответ №1 До 1-ої дієвідміни належать дієслова: з основою на -оро-, -оло- (полоти, бороти, колоти);з односкладовою основою (бити, лити, пити);
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Українська мова - 10 - 11 классы
Роль людини у збереженні природи
00
Ответ №1 Людина робить зоопарки для збереження видів тварин. Робить плантаціі Дерев, овощів , фруктів тощо. Такош людина робить все для того щоб робити
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru