Беларуская мова - 10 - 11 классы
Фанитичный разбор слова Вяликая
039
Ответ №1 В-(в’)-зычн.,парны звонки.,мякки;я-(й’)-зычны,зв,мякки (а)-галосны,ненацискныл-(л’)-зычны,няпарны звонки,мяккии-(и)-галосны,нацискнык-(к)-зычны,парны
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Сочинение тема земли и воли в романе Ивана Мележа «людзи на балоце»
035
Ответ №1 Ответ: Раман «Людзі на балоце» Іван Мел еж прысвячае «бацьку, маці, бацькоўскай зямлі». Гэтымі словамі пачынаецца апавяданне пра людзей Палесся
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Сачыненне на тэму песня прыроды
054
Ответ №1 Ответ: Песня природы: Объяснение: Весной просыпается природа, птицы начинают петь, трава зеленеть, подснежники цветут. Какая красота!
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Спiшыце тэкст ,раскрываючы дужкi.Пастауце,дзе трэба,коскi памiж однароднымi членами сказа.
Вiхор наляцеу
0149
на(липка).Дрэва густа зашумела.На (зямля)пасыпалася насенне.Вецер падхапиу адно зярнятка и панёс над(зямля). Потым вихор сцiх. Зярнятка апусцилася на (зямля).
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Фанетычны разбор слова маянэз
026
Ответ №1 ма/я/нэз(3 склады) м-(м)-зычны,цверд,звонк а-(а)-галосны ,ненаціскны я  -(й)-зычны,звонкі,мяккі  -(а)-галосны,ненаціскны н-(н)-зычны,звонкі,цверды
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
З прапанаванымі эканамічнымі тэрмінамі складзіце з прыведзенных слоу по наступныя віды складаных
030
сказаў: б) з рознымі відамі сувязі.: менеджар, інвестыцыі,накапленні, падатак, прыбытак. Ответ №1 Менеджар, якога толькі што прынялі, звольніўся, і мне
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Беларуская мова
Нажываць — разбор слова па саставу
027
Ответ №1 На — прыстаўка жы — корань ва — суфікс ць — суфікс аснова — нажыва (суфікс ць — формаўтваральны і ў аснову
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Беларуская мова
вырвецца — разабраць па саставу
013
Ответ №1 Вы — прыстаўкарв — кораньец — канчатакца — постфікс аснова — вырв  ца
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
складзите и запишыце сказы . змянице выдзеленыя назоуники выдзелице канчатки и вызначце
020
склон. 1 ирынка.ад.недалёка.(ферма).жыве.жывёлагадоучай.2 працуе.там.(даярка).яе.мама.3ходзиць.дзяучынка.часта.пасля.на.заняткау.у. школа.
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Помогите
Выпишыце 5 складаназалежных сказау з акаличнаснай часткай часу з мастацкай литаратуры.
044
Схемы Ответ №1 Васіль Быкаў «Труба» 1. Неўзабаве ў нядзелю, калі Лукашэвіч на адзіноце сядзеў у сваёй каморцы, Валера пастукаў у яе збітыя з дошак дзверы.
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Беларуская мова
Зрабиць фанетычны разбор слова Людскога
08
Ответ №1 Л-[л`]-зычны,мяккi,санорны,непарны,звонкию-[у]-галосны,ненацискныд-     [ц]-зычны,цверды,непарны,звонкис-к-[К]-зычны,цверды,парныо-[о]-галосны,нацискныг-[г]-зычны,цверды,парны,глухиа-[а]-галосны,ненацискны
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Укажите номера слов,где нужно писать (Ў):(1)акванаут,(2)маци-украінка,(3)Брэсцкая унія,(4)гауптвахта,(5)прэзідыум,(6)страус,(7)актыуны,(8)паугоддзе,(9)шэдэур,(10)вельмі
034
уважлівы,(11)Валянціна Уланава,(12)жыць ва Ушачах,(13)гучнае «ура»,(14)ва унісон,(15)жанчына-урач,(16)да Уладзіміра,(17)часопіс «
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Разбор слова па саставе: пацярпелым
09
Ответ №1 Па-прыстаукацярп-коранье-суфіксл-суфіксым-канчатак
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Падзяліць на склады «якія»
06
Ответ №1 Если не для переноса то, я-кі-я.А если для переноса то сдесь только один слог-якія)
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Складзіце тры сказы ў якіх дзейнік і выказнік у назоўным склоне?
010
Ответ №1 Мова — гэта душа народа.Лёс вынаходника — гэта лёс яго вынаходак.Вольга Уладзіміраўна — цудоўны настаўнік, які заўсёды даходліва
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Марфалагічны разбор слова ВЫТКАНЫ.
08
Ответ №1 ВЫТКАТЬЧасть речи: краткое причастиеГрамматика: множественное число, неодушевленное, одушевленное, непереходный, прошедшее время, совершенный
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
5 прыказак з дзеяпрыслоуями
015
Ответ №1 Дзеепрыслоўі падкрэсленыя:  Баючыся ваўкоў, застанешся без грыбоў.Дзіця, не ўпаўшы, не вырасце. Дурань і молячыся лоб паб’е. Не гадуючы малога
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Белоруский язык 11 класс .Упражнение 69 .Присутствует фото
05
Ответ №1 Дима, я уже выложил за 30 баллов. Ждём))
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
На якое пытынне адказывае інфінітыў?
018
Ответ №1 Што рабіць?(бегаць, казаць, ляцець)
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Почему в белорусском языке ПАБЛИЗУ пишется вместе?
04
Ответ №1 Это наречие, а наречия пишутся слитно)
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Вставить пропущеные буквы .Восе..ю на узле..и уецца верас- раслина з добрым лисцем и маленькими лиловыми
09
кветками. Ответ №1 Восенню, узлесси. Тут падоужаныя зычныя литары н,с. Ответ №2 ВосеННю , узлеСС уецца верас- раслина з добрым лисцем и маленькими лиловыми кветками.
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Тэкст навуковага стылю на беларускай мове пра лета
026
Ответ №1 Фузарыёзная сухая гнiль бульбы выклiкаецца некалькiмi вiдамi грыбоў роду фузарый, асноўны ўзбуджальнiк — F. sambucinum. Адзначаецца ў сховiшчах
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Придумайте любую инструкцию к чему либо (на белорусской мове)
06
Ответ №1 Часы с автоматическим подзаводом заряжаются кинетической энергией движения руки во время ходьбы. Функция автоподзавода уже давно стала атрибутом
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Беларуская мова - 10 - 11 классы
Придумайте любую инструкцию к чему либо (на белорусской мове)
06
Ответ №1 √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru